MINIFESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT DE BARCELONA
MENUPROGRAMA
HISTORIA
 
 
   
 

La cantant, compositora i poeta d´Oakland (Califòrnia) Emily Jane White ha publicat sis discs, l´últim "Immanent Fire" (Talitres Records, Novembre 2019). La seva música ús arribarà directament al cor i a l´estómac. En ella trobareu la tradició nord-americana del blues i el folk reconvertida en una proposta del tot personal, així com amb una veu de registre ampli i profund, en part gràcies als seus estudis de cant clàssic. Vindrà acompanyada d'una banda de quatre músics, que podran portar sobre l´escenari del Minifestival la intensitat de les seves cançons, plenes d'arrengaments de corda, teclacs atmosférics i, sobretot, màgia.

 
-La cantante, compositora y poeta d'Oakland (California) Emily Jane White ha publicado seis discos, el último "Inmanente Fire" (Talitres Records, Noviembre 2.019). Su música uso llegará directamente al corazón y al estómago. En ella encontrará la tradición estadounidense del blues y el folk reconvertida en una propuesta del todo personal, así como con una voz de registro amplio y profundo, en parte gracias a sus estudios de canto clásico. Vendrá acompañada de una banda de cuatro músicos, que podrán llevar sobre el escenario del Minifestival la intensidad de sus canciones, llenas de arreglos de cuerda, teclados atmosféricos y, por encima de todo, magia.

 

 

 

   
   
   
 
   
   
 

Emily Jane White - My Beloved from Blood/Lines from Headlong Into Harm on Vimeo.