MINIFESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT
HOMEPROGRAMATICKETSHISTÒRIADIRECTESLABORATORI


ARIOX
https://www.instagram.com/holalis_/

Elisa Bernal és Hola Lis, i "Primavera Dosmilveinte" (Edita La Servidumbre) el seu debut, gravat en el confinament simultani de 9 cases en 4 països diferents. Tancada al seu pis al Poble Sec, l'Elisa va composar i gravar (veu i guitarra) els temes, que naveguen sobre la falta de llibertat i la recerca per recuperar-la a través de viatges a moments passats i recorrent a la imaginació. Eloy Bernal, germà i company a Hibernales (El Genio Equivocado), va produir el disc, també en confinament des de Sants, i va decidir fer una sorpresa a l'Elisa: convidar artistes a col.laborar. James Milne (Lawrence Arabia), Alberto Montero o Clara Vinyals (Renaldo & Clara), entre altres, hi van posar els seus coros, també en confinament.

Elisa Bernal es Hola Lis, y "Primavera Dosmilveinte" (Edita La Servidumbre) su debut, grabado en el confinamiento simultáneo de 9 casas en 4 países diferentes. Cerrada en su piso en el Poble Sec, Elisa compuso y grabó (voz y guitarra) los temas, que navegan sobre la falta de libertad y la búsqueda para recuperarla a través de viajes a momentos pasados y recurriendo a la imaginación. Eloy Bernal, hermano y compañero en Hibernales (El Genio Equivocado), produjo el disco, también en confinamiento desde el barrio de Sants, y decidió hacer una sorpresa a Elisa: invitar artistas a colaborar. James Milne (Lawrence Arabia), Alberto Montero o Clara Vinyals (Renaldo & Clara), entre otros, pusieron sus coros, también en confinamiento.